30. května zavřeno

30. května TĚLO KRISTOVO bude obchodní centrum uzavřeno kromě Multikina a KFC.